Kontakt

UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska

IČO: 42111188, DIČ: 2023054682

Číslo účtu, IBAN: SK09 0200 0000 0048 9816 4359  Vub banka

 

Predseda združenia:

Stanislav Skala

Podpredseda združenia:

Stanislav Skala

 

Členovia predsedníctva:

Patrik Dobiaš

Michal Siudzik

 

Pracovné skupiny:

Regionálne pracovné skupiny:

Odborné pracovné skupiny:

 

Pracovná skupina Prideľovanie CEMT povolení :

 
Copyright © 2014 UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42111188, DIČ: 2023054682